Diensten

Bekijk hier de verschillende diensten die wij aanbieden.

Bomen snoeien

Om een boom gezond te houden, kan het soms nodig zijn om de boom te snoeien.  De periode van de snoei is afhankelijk van de boomsoort. Als ETW‘er en gediplomeerd boomverzorger bepalen we met jou de beste periode van het jaar. Wij snoeien alle soorten – van appelbomen tot platanen, notenbomen en kerselaars tot eiken – op een veilige en snelle manier. Geen boom is voor ons te hoog.

Bomen aanplanten

Elke boom heeft zijn eigen eigenschappen en heeft een geschikte omgeving nodig om goed en gezond te kunnen groeien. Wij bepalen met jou welke boomsoort bij jouw stuk grond past. We planten alle bomen – van fruitbomen, wilgen tot leibomen – aan met enorm veel vakmanschap en het allerliefst planten we bomen waar de mensen letterlijk de vruchten kunnen van plukken. De beste groeigarantie bij het planten van bomen is dus beroep doen op Boomverzorging Louis.

Boomveiligheidscontrole

Soms is het nodig om de veiligheid van de boom te controleren. Aan de hand van een visuele inspectie (Visual Tree Assessement) kunnen we al veel te weten komen over de algemene conditie en veiligheid van de boom. Dit is meestal ook voldoende. Bomen zijn vaak veiliger dan er wordt verwacht.

Als dit niet het geval is of als er nader onderzoek nodig is komen we in actie. We kunnen met snoeimaatregelen of andere kleine ingrepen al veel oplossen. Als dit niet voldoende is zijn er nog een waaier aan mogelijkheden om de boom te behouden!

Groeiplaatsverbetering

Wanneer een boom niet goed groeit, hoeven we de boom niet meteen te snoeien of vellen. Boomverzorger Louis analyseert vakkundig slecht groeiende of zieke bomen en verzorgt ze. Vaak komt dit door te weinig ruimte of problemen in de bodem. Het behandelen van de bomen is dan ook vaak een bodemverbetering.

Beheer van veteranenbomen

Wanneer een boom een respectabele leeftijd bereikt heeft kan het zijn dat de boom er niet meer uitziet zoals men zou verwachten. Toch kan deze boom vaak nog tientallen zelfs honderden jaren blijven verder leven. Tevens is het voor dit soort bomen zo dat de ecologie in en rond de boom spectaculair stijgt. Insecten en schimmels leven samen met de boom en kunnen elkaar helpen om te overleven. Daardoor alleen is dit een complex gegeven. Niet alleen insecten en schimmels maar ook vogels of vleermuizen en dergelijke meer leven in de boom. Daarom is het extra interessant om een goed beheer af te stemmen op de specifieke boom. Want geen enkele veteraan is hetzelfde.

Bomen vellen

Wanneer een boom helaas niet meer te redden is of plaats moet maken, contacteer je het best een ervaren boomverzorger. Met ons gespecialiseerd materiaal kunnen wij elke boom in iedere situatie netjes vellen. Dankzij onze ervaring kunnen we snel bepalen wat de veiligste manier is om de boom om te zagen: vanop de grond of in de hoogte.

Hakselen of versnipperen van takken

Bij het snoeien of kappen van bomen kunnen wij takken verkleinen met onze professionele versnipperaar. We doen dit op een veilige manier en met het oog op eventueel hergebruik van het natuurlijk materiaal. De houtsnippers kunnen gebruikt worden als bodembedekker, er kan compost van gemaakt worden of ze kunnen worden afgevoerd.

Uitfrezen van stronken

Als we een boom vellen, blijft de wortel vaak nog over. Wil je een nieuwe boom planten op de plek van de vorige? Dan kunnen wij voor jou de boomstronk verwijderen of uitfrezen. We doen dit op een efficiënte en veilige manier zodat ook het aanplanten en de boomverzorging van de nieuwe boom gemakkelijker zal verlopen.